Βραχιόλια Africa

Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Ale Bagu με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Ale Bagu με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€9.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Longonot με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Longonot με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€7.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Kilimanjaro με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Kilimanjaro με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€8.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Nabro με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Nabro με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€9.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Karisimbi με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Karisimbi με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€7.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Dabbahu με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Dabbahu με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€9.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Ol Doinyo με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Ol Doinyo με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€7.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Erta Ale με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Erta Ale με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€7.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Nyiragongo με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Nyiragongo με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€9.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Barrier με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Barrier με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€7.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Visoke με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Visoke με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€9.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Aoba με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι Aoba με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€10.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι San Carlos με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

Χειροποίητο βραχιόλι San Carlos με ημιπολύτιμους λίθους & μεταλλικό κούμπωμα

€8.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Alutu με ημιπολύτιμους λίθους

Χειροποίητο βραχιόλι Alutu με ημιπολύτιμους λίθους

€8.00

Λεπτομέρειες
Βραχιόλια, Africa - Χειροποίητο βραχιόλι Beru με ημιπολύτιμους λίθους

Χειροποίητο βραχιόλι Beru με ημιπολύτιμους λίθους

€6.00

Λεπτομέρειες